Många avhopp i Sala FF under 2019.


1 år sedan

Sala FF:s dubbla tränaravhopp lockade flest till läsning 2019

Det skrevs många artiklar på Sala-Heby Fotboll under 2019,
Den artikel som lästes flest gånger under året handlade om tränaravhoppen som skedde under våren i Sala FF.