7 år sedan

Svenska Fotbollförbundet kallar till nytt möte efter proteststormen

Protesterna från klubbarna blev för mycket för Svenska Fotbollförbundet och nu har de kallat till ett nytt möte den 9 januari. Ett ovanligt beslut. Motionen från Halland var inte förankrad och det blir med största sannolikhet ett upprivet beslut och ett nytt kommer att antas.

 

På representantskapsmötet den 1 december klubbades det igenom en ny regel för herrar division 2 och division 3 samt damernas division 1. Det var Hallands fotbollsförbund som lagt in en motion om att de ville ha fria byten under matcherna och motionen fick bifall av mötesdeltagarna.

Det distriktsförbunden hade missat var att förankra beslutet ute i klubbarna som kände sig överkörda. En massiv kampanj startade där före detta sportchefen Mattias Järnström i Täby FK har varit en av de drivande.
Klubbar kontaktades och snabbt passerade man 100 fotbollsklubbar som var emot förslaget och ville ha beslutet upprivet.

För att detta skulle vara möjligt så måste Svenska Fotbollförbundet kalla till ett nytt representantskapsmöte. Det är väldigt ovanligt men de har kommit fram till det och den 9 januari blir det ett nytt möte.

Det nya förslaget, som mötet ska rösta om, är att utöka till fem byten under match i stället för tre som det är idag. Det känns som att det här förslaget går igenom efter den massiva proteststormen.

Så här skriver Svenska Fotbollförbundet på sin Fogis-sida

Skälet är att berörda föreningar och flera distriktsförbund har reagerat starkt på regeländringen. Föreningarna har inte känt sig tillräckligt informerade inför beslutet och dess konsekvenser.

– Vi fattar beslutet i ljuset av inspel från våra medlemsföreningar och efter samråd med våra distriktsförbund. Det som framförts är att förankringsprocessen runt om i landet inför beslutet inte varit bästa möjliga, och därför ansåg styrelsen att det enda rätta var att ta en fördjupad diskussion i frågan, att föra fram ett alternativt förslag och kalla Representantskapet på nytt i den här enskilda frågan. Förbundets ambition, och demokratiska grund, måste alltid vara att våra föreningar är informerade och trygga med förarbetet inför de beslut som ska tas, säger SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson.

– Genom att lägga ett nytt förslag anser vi att vi uppnår det som motionen från Hallands FF syftar till – att fler ska få möjlighet att delta i spel i de lägre förbundsserierna – samtidigt som vi begränsar de negativa sportsliga konsekvenserna av beslutet, fortsätter Nilsson

Förbundsstyrelsens nya förslag till det extra Representantskapsmötet, om mötet beslutar att upphäva beslutet från den 1 december, lyder så här:

I div. 2 och 3,herrar, samt div. 1, damer, utökas antal ersättare från tre till fem. Det föreslås alltså inte längre att det ska införas ett avbytarsystem med fria byten. Regeländringen ska utvärderas under säsongen 2018 och Förbundsstyrelsen ska återkomma med en rapport till det ordinarie sammanträdet med Representantskapet under hösten 2018.

Representantskapet har totalt 45 röstberättigade, 24 från distrikten, åtta från Svensk Elitfotboll, sex från Elitfotboll Dam samt sju från Förbundsstyrelsen.Taggat:   

Ove Eriksson Ove Eriksson
Redaktör, skribent & krönikör

Bidra med Swish Gillade du det du läste?
Bidra på Swishnummer 123 131 03 09

Bli medlem Bli stödmedlem i Sala-Heby Fotboll.
Känn dig delaktig för 200 kr/år.Mer läsning