Kalle Tsouplakis, Grällsta IF. Foto: Niclas Bergvall.


6 år sedan

Tsouplakis avstängning lästes av flest i juli

En stekhet julimånad är förbi och det är åter dags att summera vad som lästes mest under förgående månad.
Avstängningen av Grällsta IF:s tränare Kalle Tsouplakis var nyheten som intresserade flest i juli.