Foto: Niclas Bergvall


2 år sedan

På tisdagen kom beslutet: Serierna startar snart i Uppland

Det blir seriespel i Uppland med start redan i april.
Det beslutade styrelsen i Upplands Fotbollförbund på måndagskvällen.

 

Upplands Fotbollförbund kom på tisdagseftermiddagen med sitt beslut om hur fotbollen ska bedrivas kommande tid.
Och beslutet, som togs på måndagskvällen, blev att fotbollen ska rulla på som bestämt.
Det betyder att bland annat seniorserierna kommer i gång som planerat, främst i april.

Beslut om matcher och cuper i Uppland med anledning av covid-19
Vi befinner oss just nu i ett samhälle under prövningar vi tidigare inte behövt hantera. Nya beslut om hur vi ska agera och leva fattas från en dag till en annan, fotbollen inkluderad.
Styrelsen i Upplands Fotbollsförbund fattade i fredags, den 27 mars, ett beslut om att alla fotbollsmatcher skulle ställas in, för att under helgen genomföra en ny riskanalys. Detta efter regeringens beslut om minskat antal människor vid allmänna sammankomster.

Våra föreningar mottog beslutet med förståelse och har under helgen inkommit med förslag på lösningar om hur vi ska kunna fortsätta bedriva vår idrott, som vi alla brinner för.
Det är oerhört glädjande att se det engagemang och den glöd som finns ute i vårt distrikt.

Under måndagskvällen, den 30 mars, hölls ett nytt styrelsemöte i syfte att fatta ett beslut om den kommande tävlingssäsongen som står för dörren.
Vi har under detta möte utgått från Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg, analyserat och tolkat deras och SvFF:s råd och riktlinjer och utefter detta fattat beslut enligt nedan.
Upplands Fotbollförbund vill i enlighet med Folkhälsomyndigheten uppmana till att föreningarna fortsätter bedriva träning eftersom fysisk aktivitet är bra för folkhälsan.

Seniorer, damer division 3-5 och herrar division 4-8
Seriespelet genomförs enligt fastställt schema.
Upplandscupen spelas vidare enligt lagt schema, men gruppspelets slutdatum kommer förskjutas, Tävlingskommittén beslutar om nytt datum den 2 april.
Träningsmatcher uppmanas ske mot närliggande föreningar. Inga träningsmatcher får ske mot lag från andra distrikt då det inte kan anses vara lokala matcher och därför strider mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Barn under 12 år
I spelformen 5 mot 5 genomförs matcher enligt Poolspelsmodell. UFF:s beslutar att framtagna spelgrupper kan bestå, men att respektive poolspel begränsas till max tre lag. Antalet människor och längden på arrangemanget är två riskfaktorer som vi anser behöver beaktas, därför införs denna begräsning.
I spelformen 7 mot 7 genomförs matcher enligt gällande spelschema. För den spelgrupp, F10, som genomförs i form av poolspel begränsas respektive poolspel till max tre lag enligt samma resonemang som ovan.
Träningsmatcher uppmanas ske mot närliggande föreningar. Inga träningsmatcher får ske mot lag från andra distrikt då det inte kan anses vara lokala matcher och därför strider mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ungdomar 13–14 år
Spelformen 9 mot 9 spelas enligt gällande spelschema, vilket innebär att DM återupptas som planerat och att seriespel spelas på utsatta datum. Stoppdatum för DM-matcher kommer justeras för att underlätta matchflytt för föreningarna, Tävlingskommittén behandlar frågan den 2 april.
Träningsmatcher uppmanas ske mot närliggande föreningar. Inga träningsmatcher får ske mot lag från andra distrikt då det inte kan anses vara lokala matcher och därför strider mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ungdomar 15–19 år
Spelformen 11 mot 11 spelas enligt gällande spelschema, vilket innebär att DM återupptas som planerat och att seriespel spelas på utsatta datum. Stoppdatum för DM-matcher kommer justeras för att underlätta matchflytt för föreningarna, Tävlingskommittén behandlar frågan den 2 april.
Träningsmatcher uppmanas ske mot närliggande föreningar. Inga träningsmatcher får ske mot lag från andra distrikt då det inte kan anses vara lokala matcher och därför strider mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Varför spelas distriktsserier när SvFF ställer in förbundsserier?
SvFF ställer in förbundsserierna och rekommenderar distrikten att överväga en framskjuten seriestart.
UFF har övervägt detta noga och kommit fram till ovanstående beslut. Huvudargumentet till att förbundsserierna ställs in, är att vi inte ska resa inom landet.
Upplands Fotbollförbund gör bedömningen att samtliga matcher inom distriktet är att anse som lokala, medan distriktsöverskridande matcher inte kan ses som lokal. Detta följer även av SvFF riktlinjer. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att idrott ska fortgå och att det är bra för folkhälsan. Vårt beslut tar avstamp i denna rekommendation.
Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av pandemin.

Direkta uppmaningar:
• INGEN ska spela med minsta symptom. Oavsett om det är träningsmatch
eller seriefinal!
• Ha gärna samlingar utomhus, både innan och efter match samt träning
• Det är viktigare än vanligt att inte dela vattenflaskor
• Ha en bra dialog med era motståndare. Ta stor hänsyn om motståndarna vill
flytta matchen. Försök komma överens.

Sammantaget, för att genomföra årets tävlingssäsong, ställs det stora krav på våra föreningar. Alla måste kunna ställa upp på ovanstående premisser och bidra till att vi kan genomföra fotbollssäsongen på bästa sätt efter de förutsättningar som nu råder. Samtliga föreningar måste se till att följa kraven på att inga matcher samlar fler personer än 50 stycken utöver deltagarna.

Vi är i ett svårt läge där vi på bästa sätt måste försöka bidra till att minimera riskerna för smittspridning och samtidigt ta ansvar för folkhälsan. Vi är övertygade att fotbollen och idrotten kan vara en av många vägar genom den situation vi befinner oss i, vilket också Folkhälsomyndigheten betonar.
Kan vi tillsammans, på bästa sätt, genomföra säsongen med ansvar för varandra och varandras hälsa så kan vi gå stärkta ur detta. Skulle situationen förändras och andra råd och direktiv meddelas från myndigheterna kommer vi givetvis ompröva vårt beslut.


Niclas Bergvall Niclas Bergvall
Redaktör, skribent & krönikör

Bidra med Swish Gillade du det du läste?
Bidra på Swishnummer 123 131 03 09

Bli medlem Bli stödmedlem i Sala-Heby Fotboll.
Känn dig delaktig för 200 kr/år.