Sala FF:s fotbollsskola 2019. Foto: Niclas Bergvall


1 år sedan

Nolltaxa gäller i Sala kommun – ”Ger ett bra stöd”

En tillfällig nolltaxa gäller för all föreningsverksamhet i Sala kommun perioden 1 april till 31 augusti. Det har kultur- och fritidsnämnden beslutat.
Dessutom kan föreningar söka ekonomiskt stöd för att mildra effekterna av coronaviruset.
– Med de politiska besluten i ryggen känner jag att vi kan möta upp föreningslivet och ge ett bra stöd, säger fritidsutvecklare Daniel Watkinson.

 

Den 15 april tog kultur- och fritidsnämnden i Sala kommun ett beslut om att tillfällig nolltaxa gäller för all föreningsverksamhet perioden 1 april till 31 augusti.
– Det betyder att verksamhet som bedrivs i kultur- och fritidslokaler, anläggningar eller planer gör det utan att det tillkommer hyra och det är oavsett ålder. Det sker i ett led att sänka utgifterna hos föreningarna under den här tiden. Nytt beslut om förlängning kan komma att tas beroende på utveckling av Covid-19, berättar Daniel Watkinson, fritidsutvecklare på Sala kommun.

Kommer Sala kommun att göra något mer för att stödja och hjälpa föreningar?
– Kultur- och fritidsnämnden beslutade också att minst säkerställa 2019-års nivåer på aktivitetsstöd för barn- och ungdomsverksamhet.
Det betyder att om en förening får utbetalat 10 000 kronor för aktiviteter genomförda 2019 får de minst utbetalat 10 000 kronor i aktivitetsstöd för 2020-års aktiviteter även om redovisade aktiviteter i vanliga fall berättigar till ett lägre bidrag, säger Daniel Watkinson.

Skulle en förening ha mer redovisade aktiviteter under 2020 än 2019, till följd av fler deltagare eller fler tillfällen, kommer de berättigas den högre summan. Det är med andra ord inte låst tak till 2019-års aktivitetsbidrag.
– Det betyder att om en förening känner att de inte kan följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer ska kunna ställa in sin verksamhet utan att långsiktigt påverkas av det genom sänkt aktivitetsbidrag.

Utöver detta har alla föreningar respit på årsmöteshandlingar, som i vanliga fall lämnas in i samband med bidragsansökningar.
– Det är för att många föreningar har svårt att genomföra årsmöten i dessa tider och därför kan de inkomma med handlingarna när de har genomfört sina årsmöten. Om vi tar fotbollsföreningar som exempel har de flesta redan genomfört sina årsmöten och påverkas generellt inte av detta beslut, säger Watkinson.

Det sista beslutet som togs av kultur- och fritidsnämnden är att ge föreningar möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att mildra effekterna av coronaviruset.
– Alla föreningar påverkas av Covid-19, men varje förening påverkas på ett unikt sätt. Därför behöver vi titta på varje förenings unika situation för att komplettera de ovanstående stöden till föreningslivet så kan varje förening söka för sina specifika konsekvenser.

Här kan du söka bidrag och få information

Utöver det har Kommunstyrelsen beslutat att anslå 300 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden för extra stöd till ideella föreningar med anledning av situationen.
– Med de politiska besluten i ryggen känner jag som fritidsutvecklare att vi kan möta upp föreningslivet och ge ett bra stöd så vi tar oss igenom det här och har kvar idrottsrörelsen även efter pandemin.

När det kommer till de 500 miljoner som beviljats till idrottsrörelsen kommer Riksidrottsförbundet att handlägga dessa.
– Vi uppmanar alla föreningar i Sala kommun att kontakta RF-SISU Västmanland för mer information.Taggat:   

Niclas Bergvall Niclas Bergvall
Redaktör, skribent & krönikör

Bidra med Swish Gillade du det du läste?
Bidra på Swishnummer 123 131 03 09

Bli medlem Bli stödmedlem i Sala-Heby Fotboll.
Känn dig delaktig för 200 kr/år.Mer läsning